Schoonhovense Mixed Hockey Club

Onderhoudsvoorschriften van Desso DLW kunstgrasvelden
(Checklist, afkomstig van J&E sports.)

Onderhoudswerkzaamheden:
Onderhoudswerkzaamheden aan een zand-ingestrooid kunstgrasveld worden onderscheiden in twee categorin.
Normaal onderhoud :
dit is het onderhoud dat verricht moet worden door de vereniging zelf. Het betreft "klein" onderhoud, waarvoor geen specialistische apparatuur nodig is.
Specialistisch onderhoud :
dit is het onderhoud dat verricht wordt door J & E Sports.Het betreft "groot" onderhoud, waarvoor speciale machines, materiaal en vakmensen nodig zijn.
 

Normaal onderhoud (door de club zelf).

A. Zand terugvegen
Op sommige plaatsen zal door intensief gebruik, de zand of rubber laag worden weggelopen of weggeslagen, zoals bijv. :
- kop v.d. cirkel
- 11 meter stip - slagstippen
- hoekschopcirkel - strafbalstip
- middenstip - doelgebieden
Dit zand moet d.m.v. een harde nylon bezem teruggeveegd worden naar die plaatsen waar het vandaan komt. Na verloop van tijd kan het zijn dat deze plaatsen meer zand nodig hebben. Vul deze plaatsen dan op met nieuw zand.Let hierbij op dat de gradatie van het kwarts-zand voldoet aan de eisen die voor dat specifieke kunstgras gelden nl.:
- hockey 0,5 - 1,0 mm
Voor dit bijzanden laat J & E Sports 2 zakken met zand na elke halfjaarlijkse onderhoudsbeurt bij u achter.
Deze vorm van onderhoud dient wekelijks na de wedstrijden en na intensieve trainingen te gebeuren.

B. Onkruid bestrijden
In het voorjaar zal er vooral aan de kantopsluiting van het kunstgras onkruid gaan groeien. Dit kan het best met de hand verwijderd worden. Men dient er op te letten dat ook de wortels er worden uitgetrokken, maar wees voorzichtig i.v.m. beschadigingen aan de onderbouwconstructie. Wanneer het weer het toelaat (minstens drie dagen achter elkaar zonnig en droog weer) kan men het onkruid ook bestrijden d.m.v. een biologisch afbreekbaar onkruidverdelger. J & E Sports kan hieromtrent altijd adviseren.

C. Bladafval weghalen
In het najaar zal er blad- en naaldafval van bomen en struiken op het kunstgras- veld terecht komen. Indien dit afval niet tijdig verwijderd wordt dan zal dit in de kunstgrasmat terecht komen. Er kunnen dan problemen ontstaan t.a.v. de waterdoorlatendheid veroorzaakt door mosvorming en vervuiling in de pool van het tapijt. Het is daarom belangrijk dat dit blad en naaldafval zo snel mogelijk wordt verwijderd. Dit kan gebeuren d.m.v. een kunststof bladhark, veeg-machine of bladblazer. Bij de veegmachine moet er vooral op worden gelet dat er niet teveel instrooizand wordt opgeveegd. Het beste resultaat wordt verkregen d.m.v. een bladblazer. Met deze machine wordt het meest optimale resultaat verkregen door de bladeren en naalden, met de wind mee, naar n zijde van het veld te blazen (let op dat het mondstuk van de blaasmachine niet te "diep" gericht staat i.v.m. zandverplaatsing). Daarna kan het worden verzameld met een bladhark en afgevoerd worden. Bij gebruik van motorisch aangedreven machines, moet vooral gelet worden op mogelijke lekkages van olie e.d.. Olie-verontreiniging op kunstgras is zeer
moeilijk te verwijderen en kan de latexlaag beschadigen, waardoor de pool-verankering aangetast kan worden.

D. Kantine afval weghalen
Een verontreiniging waar vooral op moet worden gelet is "kantine-afval" zoals glas, blikjes, bekers, sigaretten, vuurwerk, kauwgom, etc.. Indien kauwgom vast-gekleefd zit, kan deze verwijderd worden met Selfon 78, dat via J & E Sports besteld kan worden.

E. Preventief onderhoud
Veel vervuiling op het kunstgras wordt "meegebracht" door de spelers. Ter voorkoming van dit soort vervuiling is het gewenst dat elke speler, voordat hij het kunstgras betreedt, zijn voeten grondig veegt.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren b.v. door middel van:
1. een vuilsluis met roosters,
2. een "walk on, walk off mat",
3. borstels,
4. grindbak met grof grind, in combinatie met een "walk on, walk off mat".
Met speciale aanwijzingsborden bij de toegangspoort kunnen spelers continu worden geattendeerd op deze verplichting.

F. Borstelen
Om de zandverdeling en zandvulling van het kunstgrasveld in optimale staat te houden is het aan te bevelen regelmatig (d.w.z. vanaf 1x per week) het veld te borstelen met bijvoorbeeld een triangelborstel als aanvulling op uw normaal onderhoud. Wel dient u de wieldruk van de eventueel te gebruiken tractor in de gaten te houden.

G. Microslijpsel losmaken (J&E)
Door slijtage van de kunstgrasmat ontstaat microslijpsel. Middels het onderhoud dat door J & E Sports wordt uitgevoerd wordt dit slijpsel los gehouden, d.w.z. er wordt voor gezorgd dat er geen "koekvorming" optreedt met het in de zandlaag aanwezig organisch vuil. Gevolg hiervan is dat met name bij (zware) regenval dit slijpsel geconcentreerd op de mat komt te liggen.
Juist in dit geval adviseren wij u dit materiaal op te nemen met een plastic/houten sneeuwschuiver voordat het weer in de mat gelopen wordt.
Het spreekt voor zich dat J & E Sports tijdens de grote onderhoudsbeurt zoveel mogelijk dit materiaal uit het zand verwijdert.

H. Naden en lijnen laten vastzetten (J&E)
Wanneer door welke omstandigheden dan ook naden, ingezette belijning etc. loslaten, moet dit onmiddellijk bij J & E Sports gemeld worden. J & E Sports zal er dan voor zorgen dat dit door hun service-ploeg zo snel mogelijk (afhankelijk van de weersomstandigheden) gerepareerd wordt. Een losse naad van 0,5 m kan al snel uitgroeien tot enkele meters wanneer er niet snel gehandeld wordt.


Specialistisch onderhoud (door J&E).

A. Bij aankomst op het veld wordt de zandvulling beoordeeld.
Aansluitend vindt systematische inspectie van het veld plaats over de breedte van het veld met een tussenruimte die gelijk is aan de toegepaste baanbreedte. Hierbij worden o.a. alle naden en ingebrachte belijningen gecontroleerd of deze losse stukken bevatten.
Vervolgens wordt het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband van het kunstgras groeit. Dit gebeurt zodanig dat ook de wortels verwijderd worden maar de onderbouw niet beschadigd wordt (wortels zetten zich vast in de onderbouw-constructie). Alle randen van het veld worden gespoten met een biologisch afbreekbaar onkruidverdelger (mits het weer dat toelaat).

B. Alle aanwezige accessoires zoals : doelen, dug-outs, vlaggenstokken etc. worden gecontroleerd. Indien mogelijk, worden deze gerepareerd en evt. vervanging zal dus na schriftelijke opdracht geschieden. J & E Sports wijst u erop dat grotere reparaties doorberekend zullen worden. Daarna wordt het totale hekwerk gecontroleerd, waarbij eventueel ook kleine reparaties kunnen worden uitgevoerd.

C. Met onze specialistische onderhoudsmachine, ontwikkeld door J & E Sports,wordt het veld behandeld.
Er wordt als volgt te werk gegaan:
Het veld wordt behandeld met een zelf geconstrueerde machine die tegelijkertijd het kunstgrasveld borstelt/reinigt en doorwoelt.
Met de borstel wordt het veld ontdaan van bijv. :
- papier
- bladeren
- takjes
- microslijpsel
Bij ernstige/grote vervuiling zal men ook gebruik maken van een roterende borstel, waarmee men o.a. bladeren en takjes naar bijv. de zijkanten borstelt, waarna het verwijderd wordt.

Het woelen met de machine door de mat heeft als taak dat :
- de zandvulling losser van structuur wordt, hierdoor is het veld prettiger bespeelbaar en minder blessure-gevoelig,
- mos en onkruid minder kans krijgen om aan te groeien,
- het aanwezige mos geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd,
- de waterdoorlatendheid verbeterd wordt, door het openbreken van de toplaag waarde meeste vervuiling zit.

Tijdens de onderhoudsbeurt wordt er 1 tot 1,5 ton zand afgehaald. Dit komt over een met de slijtagehoogte van de pool. Daar waar nodig, o.a. bij de stippen, zal er zand bij-/ingestrooid worden.

Bestratingen rondom de opsluiting van het kunstgrasveld worden schoon geveegd.
Bij het verlaten van het veld wordt de walk-off mat gecontroleerd en op zijn plaats gelegd d.w.z. vr de looppoort.
 


Scroll naar boven met dubbelklik