Schoonhovense Mixed Hockey Club

Regelaanpassingen veldhockey seizoen 2004-2005

BRIEFING CLUBSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2004 - 2005
Het is belangrijk om het spelregelboekje voor het seizoen heel goed door te lezen, want het is dit jaar helemaal herschreven volgens de nieuwe internationale opzet. De volledige tekst staat vanaf juli op de website van de KNHB.

Regelaanpassingen
Hoewel de tekst van het spelreglement en de nummering van de spelregels helemaal is gewijzigd, zijn de regels zoals wij het spel kennen niet echt veranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Voor het nemen van een strafbal moet een aanvaller zich binnen speelafstand van de bal opstellen. Er is geen verbod meer om eventueel meer dan n pas te zetten.
 Een tijdstraf voor een tijdelijk uit het veld gestuurde speler kan verlengd worden wanneer deze zich gedu-rende zijn straftijd opnieuw misdraagt.
 Veldspelers zijn verplicht om scheenbeschermers te dragen.

Aanvoerders en teamgedrag
 Het wedstrijdformulier moet vr de wedstrijd aan de scheidsrechters worden gegeven.
 De scheidsrechter moet duidelijk maken dat een groepsprotest niet getolereerd wordt. Vaak is het al vol-doende de aanvoerder te vragen om in te grijpen. Een kaart volgt wanneer de aanvoerder dit niet doet.
 Wanneer de opmerkingen duidelijk van een individuele speler komen, moet dit niet via een kaart voor de aanvoerder worden opgelost.
 Een coach is aangesteld om zijn team te coachen en moet zijn emotie niet afwentelen op de scheidsrechter. Tijdig ingrijpen, in eerste instantie door een opmerking, is belangrijk. Een coach die het veld in loopt om zijn ongenoegen te uiten, krijgt zonder waarschuwing geel. En schelden betekent rood.
 Een coach die een gele kaart krijgt, moet tien minuten buiten de omheining plaats nemen.

Keeper
 Een team mag besluiten om met een vliegende keep te spelen, mits deze een shirt in een afwijkende kleur  en steeds een helm op houdt, behalve wanneer hij zelf een strafbal gaat nemen. Hij mag, net als de gewone keeper, niet op de helft van de tegenpartij spelen.

Voordeel
 Voordeel is meer dan alleen balbezit; doel is datgene te doen dat de overtredende partij het meeste nadeel bezorgt: een straf opleggen of door laten spelen.

Ruw en gevaarlijk spel
 Alleen wanneer je voldoende en tijdig optreedt tegen fysieke overtredingen behoud je de controle over de wedstrijd. Wees daarin de gehele wedstrijd helder en consequent. Een extra fluitsignaal doet vaak al wonde-ren, maar je moet durven door te grijpen wanneer de spelers of het spel daar aanleiding toe geven.

Spelhervattingen
 De (vijf meter) afstandregel bij spelhervattingen moet strikt worden toegepast; dit vermindert de kans op gevaar. Begin daar tijdig mee en houd het de hele wedstrijd vol.
 Er staat nergens meer in de regels dat elke vrije slag strak over de grond moet. Een niet opzettelijk hoog geslagen vrije slag is dus toegestaan en dient alleen op gevaar beoordeeld te worden, zlfs als dit in de buurt van de cirkel gebeurt.

Sleeppush
 Er gaan de meest spannende verhalen over de sleeppush, maar de regel is heel eenvoudig: de sleeppush mag altijd, behalve bij het nemen van een strafbal en behalve wanneer een aanvaller bij een vrije slag de bal pas in de cirkel loslaat. Maar alle andere sleeppushes mogen. In het normale spel altijd (k als de tegen-stander daarmee op het verkeerde been wordt gezet) en bij overige spelhervattingen ook.

Gebruik van lichaam en stick
 Een verdediger mag een schot op doel boven zijn schouder stoppen. De plaats is niet belangrijk: elk schot op doel mag, mits ongevaarlijk, door een verdediger met zijn stick boven schouderhoogte gestopt worden. Als de bal vervolgens over de achterlijn gaat, is het een lange corner. Alleen als de stop leidt tot gevaarlijk spel (omdat de bal tussen twee spelers valt) volgt een strafcorner.

Hoge bal
 Als twee spelers bij elkaar staan op de plaats waar een hoge bal zal neerkomen moet meestal een vrije slag worden gegeven aan de partij die de bal niet omhoog speelde (de verdediger).
 Als de hoge bal naar een duidelijk vrijstaande aanvaller wordt gespeeld en de verdediger alleen maar naderbij komt om een vrije slag te versieren, is de vrije slag voor de aanvaller. Wanneer de bal in de cirkel lijkt te gaan landen, moet je ruim op tijd je beslissing nemen.
 In het gewone spel wordt veel te vaak gefloten voor een zogenaamde hoge bal. Een van de grond gesla-gen bal, anders dan bij een schot op doel, moet je pas affluiten wanneer het omhoog slaan opzettelijk ge-beurt f wanneer het gevaarlijk is of kan leiden tot gevaarlijk spel.

Strafcorner
 Een strafcorner voor het opzettelijk over zijn eigen achterlijn spelen van de bal door een verdediger wordt alleen gegeven wanneer dit een actieve handeling is. Bij twijfel over de opzet, geef je een lange corner.
 Voor het vervangen van een geblesseerde veldspeler en ook voor andere wissels moet men wachten tot de strafcorner is afgelopen.
 Wanneer de uitloper door een sleeppush op doel boven zijn knie wordt geraakt, terwijl hij binnen speelafstand van de schutter was, is het geen nieuwe strafcorner, maar krijgt hij een vrije slag mee.
 Een flats of een slapshot als eerste schot op doel is een slag en mag dus niet boven plankhoogte de doellijn passeren. Een rebound, maar ook een tip-in worden alleen op gevaar beoordeeld en mogen in principe hoog gespeeld worden.
 Wanneer een speelhelft wordt verlengd met de tijd die nodig is om een strafcorner uit te spelen, moet je het voor alle partijen duidelijk maken dat het hier gaat om een uitspeelstrafcorner, door al voor de strafcorner genomen wordt het eindsignaal te geven.

Strafbal
 Het is toegestaan om meer dan n pas te zetten bij het nemen van een strafbal (speciaal voor Carlos ingevoerd). De aanvaller moet zich binnen speelafstand van de bal opstellen voordat de scheidsrechter de strafbal mag laten nemen. In de praktijk zal de strafbal dus niet wijzigen en rare zaken als aanloopjes etc. kunnen niet.
 Hoewel de spelregels anders toestaan, handhaven wij de afspraak in Nederland dat de scheidsrechter hardop checkt dat de keeper en de aanvaller klaar zijn voordat hij fluit voor het nemen van de strafbal.
 Bij een strafbal mag gewisseld worden; ook als de strafbal overgenomen zou moeten worden.
 Als de keeper te vroeg van zijn lijn komt en daardoor een doelpunt voorkomt, wordt de strafbal opnieuw genomen. Dit geldt niet alleen wanneer de keeper de bal daadwerkelijk stopt. Wanneer je er van overtuigd bent dat de aanvaller benvloed wordt door het te vroege bewegen van de keeper en daardoor de bal naast pusht, kun je de strafbal laten overnemen.

 Samen goed fluiten
 Spelers willen goed gefloten worden, door een team van op elkaar ingespeelde scheidsrechters. Ze snappen best wel dat niet elke scheidsrechter elke week even briljant is, maar waar ze het moeilijk mee hebben is wanneer ze niet weten waar ze aan toe zijn. Het is daarom belangrijk om consequent te zijn (voorspelbaar fluiten).
 Wanneer je collega door een blik of gebaar om advies vraagt, geef dan maar duidelijk aan wat je bedoelt, dan zien de spelers ook dat er een derde team op het veld staat.

Scheidsrechterskaart met een vervaldatum van n 01-01-1994 blijft levenslang geldig:
De vervaldatum die op de kaart toch vermeld staat kan genegeerd worden. Al deze kaarten zijn bij de KNHB geregistreerd en in geval van diefstal of verlies kan het kaartnummer opgevraagd worden bij jose.mars@knhb.nl. Geef altijd je naam, geboortedatum en vereniging op! 

Scroll naar boven met dubbelklik