Schoonhovense Mixed Hockey Club


Overzicht van alle signalen die je als scheidsrechter moet gebruiken.
De signalen die Stella Bartlema op deze foto's laat zien, zijn de (enige!) officiële signalen.


1. Tijd starten
Je naar de andere scheidsrechter keren, één arm recht omhoog en (als het signaal bevestigd wordt) fluiten.

2. Tijd stilzetten
Fluiten en twee armen, bij de polsen gekruist, recht omhoog steken en je naar de andere scheidsrechter keren.

4. Inslaan

Met een horizontaal gestrekte arm de richting aangeven.

3. Resterende speeltijd

In de richting van de andere scheids rechter of de tijdopnemer met boven het hoofd gestrekte arm(en) signaleren; twee minuten of één minuut.

5. Uitslaan
Met de rug naar de achterlijn gekeerd beide armen zijwaarts uitstrekken.

7. Bully
Met de handen voor het lichaam (handpalmen naar elkaar gekeerd) de bewegingen van de sticks bij een bully nadoen.

6. Lange corner
Met één arm wijzen in de richting van de hoekvlag die het dichts bij het punt staat waar de bal over de achterlijn ging.

8. Doelpunt
Met twee horizontaal voorwaarts gestrekte armen naar het midden van het veld wijzen.

10. Vrije slag
Met horizontaal op schouderhoogte gestrekte arm de richting aangeven.

9. Gevaarlijk spel en/of geprikkelde stemming
Het spel stopzetten en een kalmerende beweging maken; horizontaal opgeheven handen langzaam op en neer bewegen. Indien nodig straf aangeven.

11. Toepassen voordeelregel
Een arm schuin omhoog steken in de speelrichting van de partij die voordeel krijgt.

12. 10 m voorwaarts verplaatsen
Arm met tot vuist gebalde hand omhoog steken.

13. Afstand nemen/houden
Open hand met gestrekte vingers opsteken boven schouderhoogte. wijzen.

14. Strafcorner
Met twee horizontaal voorwaarts gestrekte armen naar het doel

15. Strafbal
Met één arm naar de strafbalstip wijzen en met de andere arm recht omhoog. Dit signaal betekent ook dat de tijd wordt stilgezet.

16. Obstructie
Onderarmen gekruist voor de borst houden

18. Voortbewegen met been/voet
Het been even optillen en met de hand aanraken.

17. Indirect afhouden
Onderarmen gekruist voor de borst heen en weer bewegen.

19. Te hoge bal
Twee handen op enige afstand boven elkaar voor het lichaam naar voren steken.

20. Bolle kant
Beweeg de handpalm van de ene hand over de bovenkant van de andere hand.

21. Stick slaan
Met de armen voor het lichaam de bewegingen van de sticks bij stick slaan nadoen.

22. Sticks
Arm in een hoek van 90° naast het lichaam omhoog steken en een circulerende beweging maken met de hand.

23. Begin en einde onderbreking
Fluiten en twee armen, bij de polsen gekruist, recht omhoog steken en je naar de andere scheidsrechter of de tijdopnemer keren.

Let op:

De signalen voor "voortbewegen met been/voet", " obstructie" en "te hoge bal" worden in principe alléén gegeven in situaties dat er onzekerheid over de reden voor de beslissing kan bestaan.
 
Deze foto's en teksten zijn geplaatst met toestemming van de webmaster van de DCA Midden Nederland.
(www.dca-mn.demon.nl)

Scroll naar boven met dubbelklik